SPOMEN KUĆA A.G. MATOŠA U TOVARNIKU

Prvi projektant koji je radio na spomen kući A.G.Matoša je Saša Relić d.i.a. firma Portal iz Zagreba,kasnije smo mi radili izmjene glavnog projekta kojom se promijenio tlocrt prizemlja i potkrovlja sa dodavanjem dvokrakog stubišta na centralnom objektu ,koje se sastoji još i od čitaonice koje smo morali

Read More

SAN FRANCISCO – VINKOVCI

  U blizini objekta smještena je sojenica koja treba da je u funkciji centralnog objekta, športski tereni, streljana za glinene golubove i parkinga za posjetioce. Zbog kosog terena projektiran je polu ukopani podrum iznad kojeg je smještena terasa sa prekrasnim pogledom na ribnjak u nekadašnjem vlasništvu nuštarskog

Read More

REKONSTRUKCIJA STAMBENO – POSLOVNE GRAĐEVINE, ŽUPANJA

Naziv projekta: Rekonstrukcija stambeno – poslovne građevineBroj projekta: 16/2006Program: poslovna, stanovanjeStatus: IzgrađenProjekt: 2006.Lokacija: Hrvatska, Županja, Ulica Veliki kraj 57Bruto površina: 1.625,00m2Volumen: 5.120,00m2Tlocrtna površina: 2.723,00m2Klijent: Cvitanović d.o.o., ŽupanjaAutor: CONCEPT d.o.o.Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Igor Hladek, d.i.g.Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,Projekt konstrukcije: IVANŠIĆ PROJEKT, Županja , Igor

Read More

PZ JANKOVCI, STARI JANKOVCI

Građevina je postavljena na nepravilnoj parceli u Starim Jankovcima, nedaleko Vinkovaca. Projektiran izgled građevine je ortogonalan, prilagođen namjeni i zahtjevima prostora. Zgrada je tako projektirana da se u njoj odvijaju poslovi prodaje poljoprivrednih sredstava i kemikalija i ugovaranja sa kooperantima u selu, kao i skladištenje robe za

Read More

POSLOVNO STAMBENI OBJEKT VUKOVIĆ COMPANY, VUKOVAR

Objekt je nepravilnog oblika koji prati gabaritno oblik parcele sukladno arhitektonsko-urbanističkim uvjetima. Tlocrtno objekt je podijeljen na lokale u prizemlju objekta sa dvokrakim stubištem zenitalno osvijetljenim na način da poveže međusobno vertikalno povezivanje etaža. Na katu se nalazi poslovni prostor a na potkrovlju stambeni prostor. Obzirom na

Read More

POSLOVNO – STAMBENI OBJEKT EUROTENDA, VINKOVCI

Naziv projekta: Poslovno stambena zgradaProgram: poslovna, stanovanjeStatus: Idejno rješenjeProjekt: 2007.Lokacija: Hrvatska, Vinkovci, Zvonarska ulicaAutor: CONCEPT d.o.o.Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marjan Pinter, d.i.g.Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,3D: Marjan Pinter, d.i.g.Koordinate Google Earth: 45.292809446, 18.8166292678

Read More

POSLOVNI OBJEKT BONUS VINKOVCI

Naziv projekta:Gradnja poslovnog objektaBroj projekta: 08/2005Program: poslovna, trgovinaStatus: IzgrađenoProjekt: 2005.Lokacija: Hrvatska, Vinkovci, H.V.Hrvatinića 100Bruto površina: 2.183,63 m2Volumen: 10.169,00 m3Klijent: Bonus d.o.o., VinkovciAutor: CONCEPT d.o.o.Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marjan Pinter, d.i.g.Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,Projekt konstrukcije: TORZO, d.o.o., Marko Vidić, d.i.g.Projekt strojarskih instalacija: KATUNI d.o.o., Tihomir

Read More

POSLOVNI OBJEKAT SUVARA, VINKOVCI

Naziv projekta: POSLOVNO STAMBENI OBJEKT „SUVARA“Broj projekta:Program:Status:Projekt: 2004.Lokacija: VinkovciObuhvat:Bruto površina:Tlocrtna površina:Klijent: PrivatnoAutor:Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a.,Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,Projekt konstrukcije: TORZO d.o.o., Lovas, Marko Vidić, d.i.g.Projekt strojarskih instalacija: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.Projekt elektroinstalacija: LEŠIĆ PROJEKT, Ivan Lešić, d.i.e.Projekt vodovoda i odvodnje: KATUNI d.o.o., Tihomir

Read More

OPĆINSKA ZGRADA U STARIM JANKOVCIMA

Objekt javne namjene u Starim Jankovcima koji je smješten na dobroj lokaciji , kao komparativnu prednost kod projektiranja i smještaj objekta na parceli. Objekt se sastoji od dvije etaže prizemlje i kat međusobno povezani sa vertikalnim stubištem. U prizemlju se nalazi sala za sastanke i održavanje općinskih

Read More