U utorak, 8.travnja 2014 godine, Urbanističko-arhitektonsko rješenje užeg centra grada Vinkovaca kroz viziju ”Moji Vinkovci 21.stoljeće” prezentirao je Tihomir Maras d.i.a., projektant i direktor tvrtke Concept iz Vinkovaca, dok su suorganizatori ove prezentacije bili Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara , te Građansko društvo ”Moji Vinkovci”. Tema prezentacije su Moji Vinkovci u 21.stoljeću. kroz urbanističko – arhitektonsko rješenje užeg centra grada Vinkovaca, koje nije samo promocija jednog urbanističko – arhitektonskog rješenja nego predstavlja dio jedne vizije – strategije razvoja grada Vinkovaca i upis Vinkovaca na popis UNESCO kulturne svjetske baštine. Kroz afirmaciju kulture (kulturno nasljeđe, kulturna industrija i kreativni grad) te stvaranje kulturnog ambijenta (arhitektura i urbanizam) prioritetnim naglaskom na građansko, urbano, civilizirano, na vrijeme u kojem živimo, 21. stoljeće, pripadnost EU, Vinkovci se afirmiraju kao kulturno sjedište ovog dijela Europske Unije. Dva najvažnija polazišta za razvoj projekta strategije su bila Vinkovci kao najstariji grad Europe u kontinuitetu življenja te Vinkovačke jeseni. Ta dva polazišta, u ulozi onoga što imamo danas, mogu postati temelj izgradnje novih Vinkovaca sa novim urbanim identitetom. Cilj je prilagođavanje urbanog identiteta novim ekonomskim kulturnim trendovima, sve u smislu zapošljavanja ljudi, ugodnijeg življenja, nove prilike za privredna ulaganja, razvoj tehnologije i odgoja i obrazovanja mladih. Svježinu kulturnom razvoju može dati upravo slobodan privatni sektor u kulturi – koji će u partnerstvu i sa drugim sektorima (obrazovanjem, turizmom, industrijom), ali i sa tradicionalnim ustanovama kulture stvarati nove projekte i programe – stvarati dodatne vrijednosti, ali i radna mjesta. Ulaskom u EU, kao ravnopravna članica trebamo iskoristiti šansu koja nam se nudi u smislu raznih fondova, koji prihvaćaju kulturu i raznolikost kao temelj u svim deklaracijama i proglasima kao temeljno polazište.

Tihomir Maras, d.i.a. kao ciljeve arhitektonsko –  urbanističkog projekta navodi povezivanje novih trgova Vinkovaca sa obalom Bosuta te podređivanje prometne regulacije pješaku, prostorno i oblikovno uređenje užeg dijela grada, podizanje urbanističke vrijednosti Vinkovaca kao modernog europskog grada, najstarijeg grada u Europi, projekt uređenja primjeren povijesni, kulturološkim i turističkim specifičnostima, podizanje svijesti o uređenju grada kao urbanog mjesta sa čuvanjem ambijentalnih karakteristika, postavljanje uvjeta lokacije te programskih zahtjeva uređenja, idejna rješenja uređenja trgova i zgrada kao mogući projekti  financirani od strane Europske Unije i europskih fondova, uređenje svih krajobraznih struktura užeg dijela grada Vinkovaca, kako bi se doprinijelo planski uređenoj upotrebi prostora, djelotvornijoj zaštiti i podizanju kvalitete življenja, ispitivanje mogućih arhitektonsko – urbanističkih tematskih rješenja pojedinih trgova užeg dijela grada, koji su temeljno različiti, kako bi se dobila turistička raznolikost i funkcionalnost ponuđenih urbanih građanskih sadržaja, razvoj kreativnog grada i formiranje trenda kreativne industrije.

U cilju pojašnjenja svojeg arhitektonsko -urbanističkog projekta, koji je i puno više od toga jer se radi o strategiji razvoja, viziji napretka grada Vinkovaca u petak, 24.travnja 2015.g. s početkom u 18,00 sati, u županijskoj Velikoj vijećnici, održana je još jedna prezentacija projekta ‘Vinkovci u 21.stoljeću’, uz prisutnost velikog broja građana i gostiju.
Autor projekta, arhitekt Tihomira Marasa ugostio je i goste prezentacije dr.sc. Aleksandra Durmana, red. prof. Odsjeka za arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Darka Arabadžića, gost iz Haaga, koji je završio fakultet u Americi , a radio je za hrvatsku vladu i UN i sad je angažiran na međunacionalnom projektu prapovijesnog lokaliteta u kojoj spadaju i Vinkovci i Danijela Petkovića, ravnatelja Gradskog muzeja Vinkovci. Svaki od navedenih su dali zanimljiv obol akademskoj prezentaciji Svi su dali podršku tom zanimljivom projektu koji je svojevrsna strategija razvoja i uređenja Vinkovaca sa arhitektonsko-urbanističkim rješenjima šest javnih prostora užeg dijela grada Vinkovaca.

Autor o dijelu

Možda je pitanje motivacije i osnovno pa i univerzalno pitanje. Bez nje ništa bitno ne možete učiniti, motivacija je „ono nešto – zest“, ono što čini razliku.A u konkretnom slučaju motivacija, baš kao i povijest Vinkovaca je slojevita;
Kao pravi Vinkovčanin, sa cjeloživotnim trajanjem na ovom prostoru (izuzev fakulteta) naravno da ne mogu isključiti utjecaj ,da se malo našalimo – svojevrsnog “terroir“ faktora, koji esencijalno podrazumjeva osobitost određenog prostora , njegovu simboličku i emotivnu utisnutost u lokalnu kulturu sa temeljima na tradicijskom i povijesnom nasljeđu.
To i spoznaja da dijelite ovaj „kutak zemaljski“ sa nebrojenim generacijama prethodnika –praktično od osvita civilizacije do danas, sa svim usponima ali i padovima, koje kao artefakte gotovo svakodnevno otkrivamo , naravno da obvezuje , naravno da tjera na promišljanja i svakako vas motivira.
Ovaj ,kako ga neki nazivaju „projekt“ – koji to nije (a volio bih da jednom bude ! ) je zapravo moj odmak od svakodnevnog , te sveprisutne i samonametnute indolencije i letargije aktualnog trenutka .
To je moje promišljanje Vinkovaca, grada koji nema potrebe da bude ; „Novi grad“ – jer to nije , „naj“ jer to ne može biti ,već puno bitnije – grada koji ima ambiciju ; da bude Svjestan sebe i istovremeno Pomiren sa sobom ,Otvoren za druge , Moguć , koji samopouzdano ide ka novim izazovima.

Grad koji kao svoje markere (nekada bi se to zvalo – međaše)ne bez ponosa ističe –reinterpretira ;vlastitu povijest –povijest svih civilizacija koje su ovdje ostavile tragove kako u vremenu tako i u prostoru, osobitosti podneblja, tradicijsko nasljeđe i kulturu življenja, ali na nov način, koji kroz forme prožimanja i upotpunjavanja a ne nametanja i / ili isključivanja, prerasta zapravo u posve novu ,želim vjerovati – buduću paradigmu .
Sve to kroz jezik arhitekture – ako hoćete moj pravi izričaj, pa i moje poslanje.


Što su glavne značajke tog projekta ?
Nov način promišljanja postojećeg , stavljajući to postojeće u kontekst recentnog i anticipirajući modele izglednih , preferiranih i mogućih potreba za ono što dolazi. Da naglasim ; Prostor grada Vinkovaca naseljen je u kontinuitetu duljim od 8000 godina.
Ili konkretno , današnji Vinkovci baštine tragove ; i Neolitika, rimskog municipia, ranog kršćanstva, avarske inkurzije, dolaska Slavena, sred .vjekovne Paline , turske Ervenice ,Meraje, Krnjaša …, austrijskog „ infanterie grenze regiment hauptsitz-a“, period SHS / YU perioda, domovinskog rata sve do današnjeg grada.
Jer to je, vraćam se na izrečeno, izvedenica 8000 + godina nazočnosti čovjeka na ovom prostoru ,kultura i civilizacija i sve su na određeni način i u određenoj mjeri ostavile tragove svog postojanja. To je posebnost, to je kvalitet i značaj ovog Grada.
To kao i položaj , posebnosti podneblja i ostale značajke Panonskog prostora , sa izuzetnom kvalitetom i bogatstvom tradicijske kulture – etnosom predstavlja naš „fingerprint“ – naš otisak prsta, kojeg često puta nismo niti svjesni.
Namjera mi je između ostalog bila sve te slojnice „izvaditi iz prašnih ormara“ i prikazati ih i oživjeti u novom kontekstu , vidno naznačiti bogatstvo raznolikosti prisustva- života čovjeka ovdje.
Želimo sebi , ali i onima koji su u prolazu, te onima čije vrijeme dolazi ispričati priču o Nama umivena lica , u novom ruhu , dobroj vjeri ,otvorena srca i uspravna čela.


Ovo novo ruho je naravno novi urbani identit.
A afirmacija novog urbanog identiteta i kulture oblikovane bogatim povijesnim naslijeđem i tradicijom –ta nova „kulturna industrija“ kako se to u današnje vrijeme govori, može biti ukoliko to prepoznamo i naravno ukoliko to stvarno želimo otponac za novi uzlet .
Naravno trendove ,pogotovo pozitivne treba prepoznati i koristiti ih. Pa EU je kulturu i kulturnu raznolikost prepoznala , kao temeljno polazište i multiplikativni faktor potreban za stvaranje novih vrijednosti. Podizanje urbanističke vrijednosti Vinkovaca kao modernog europskog grada. Vjerujem da to može promijeniti aktualne trendove i ponovno iz usputne / prolazne , učiniti Vinkovce ponovno stanicom novog života.