1976 god. upravno poslovni objekt bivše PIK-ove zgrade u Vinkovcima projektirao je arhitekt Duško Rakić iz Zagreba, koje je bio ponos grada , koji je u ratu zapaljen i uništen , čime se bitno narušila statika objekta, sanaciju i nadzor konstruktivne sanacije izvodi Zdravko Marinović, d.i.građ. nakon toga projekt u sadašnjem vizualnom identitetu izvodi Tihomir Maras, d.i.a. i firma Concept d.o.o. Vinkovci.

Tema oblikovanja samog objekta je naglašavanja volumena i vanjsko moderno uređenje pročelja sa ALU panelima (jer postojeći objekt nije bio toplinski izoliran) i dominantnim površinama stakla koji treba reflektirati postojeće zgrade i okoliš. Odlučili smo se za tonove terakote (zemlje) , boja stakla u zelenoj (naglašavajući boju investitora Hrvatske šume) i aluminij natur.

Vanjsko uređenje predstavlja projektiranje okoliša prema ulici Kralja Zvonimira sa drvoredom i središnjom fontanom sa prilaznim stazama i postavljanje skulptura koje je gospođa Dina Merhav poklonila gradu Vinkovcima. Dvorišni dio je predviđen za polu ukopanu i nadzemnu garažu za korisnike objekta.

Naziv projekta: Rekonstrukcija poslovne građevine
Broj projekta: 04/2010
Program: poslovna, javno, trgovina, urbanizam
Status: Izgrađen, projekt
Projekt: 2008. – 2012.
Lokacija: Hrvatska, Vinkovci, Ulica kralja Zvonimira 20
Obuhvat: 8.401,00m2
Bruto površina: 7.847,68m2
Volumen: 25.107,52m2
Tlocrtna površina: 3.820,00m2
Klijent: HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb, Uprava šuma podružnica Vinkovci
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marina Begonja, ing.građ., Marjan Pinter, d.i.g., Zlata Hemperger, ing.arh.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
Projekt konstrukcije: TORZO, d.o.o., Marko Vidić, d.i.g.
Projekt strojarskih instalacija: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt elektroinstalacija: LEŠIĆ PROJEKT, Ivan Lešić, d.i.e.
Projekt vodovoda i odvodnje: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt zaštite od požara / strategije / sigurnosti: CONCEPT d.o.o., Tihomir Maras, d.i.a.
Projekt dizala: RAF SYSTEM d.o.o., Damir Šplajt, i.s.
Projekt fizike zgrade: ADAPTEH, d.o.o., Dragan Petković, d.i.g.
3D: Marjan Pinter, d.i.g.
Glavni izvođač: PLANUM d.o.o., Vukovar, BLAŽEVIĆ d.o.o., Vinkovci
Nadzor: Tihomir Maras, d.i.a.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.