Naziv projekta: Rekonstrukcija stambeno – poslovne građevine
Broj projekta: 16/2006
Program: poslovna, stanovanje
Status: Izgrađen
Projekt: 2006.
Lokacija: Hrvatska, Županja, Ulica Veliki kraj 57
Bruto površina: 1.625,00m2
Volumen: 5.120,00m2
Tlocrtna površina: 2.723,00m2
Klijent: Cvitanović d.o.o., Županja
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Igor Hladek, d.i.g.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
Projekt konstrukcije: IVANŠIĆ PROJEKT, Županja , Igor Hladek, d.i.g.
Projekt strojarskih instalacija: KATUNI d.o.o.,Tihomir Bainac d.i.s.
Projekt elektroinstalacija: LEŠIĆ PROJEKT, Ivan Lešić, d.i.e.
Projekt vodovoda i odvodnje: KATUNI d.o.o.,Tihomir Bainac d.i.s.
Projekt zaštite od požara / strategije / sigurnosti: CONCEPT d.o.o., Tihomir Maras, d.i.a.
3D: Marjan Pinter, d.i.g.
Nadzor: Tihomir Maras, d.i.a.
Koordinate Google Earth: 45.0725447742, 18.693153066

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.