Naziv projekta: Poslovno stambena zgrada
Program: poslovna, stanovanje
Status: Idejno rješenje
Projekt: 2007.
Lokacija: Hrvatska, Vinkovci, Zvonarska ulica
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marjan Pinter, d.i.g.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
3D: Marjan Pinter, d.i.g.
Koordinate Google Earth: 45.292809446, 18.8166292678

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.