Turističko sportsko rekreacijski centar „Grac“

Naziv projekta: Turističko sportsko rekreacijski centar „Grac“Broj projekta: /2017Namjena: javna Status: nije izvedenoProjekt: 2017.Lokacija: Hrvatska, Ivankovo, GracObuhvat: 70 000m2Investitor: Općina IvankovoAutor: Tihomir Maras dipl.ing.arh.. CONCEPT d.o.o.Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Zlata Hemperger, ing.arh.Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a., U sklopu centra koji promiče kulturu sport i rekreaciju 

Read More

Tenkodrom Benkovac

…kojom dominira hotel sa tri zvjezdice smještajnog kapaciteta 150 ležajeva sa pripadajućim sadržajima od konferencijske dvorane , muzejskog prostora , restorana i pomoćnih sadržaja , sa vanjskim športskim terenima raznih športova (tenisa ,nogometa,košarke,boćališta,vanjske tjelesne aktivnosti sa prostorom za postavljanje vojnog logora od šatora. U sklopu građevinske zone

Read More

VILLA LENIJE, VINKOVCI

Postojeću staru vilu u dijelu Vinkovaca koje se zovu Lenije potrebno je rekonstruirati i dograditi za potrebe investitora gosp. Željka Božića u hotel sa 4 zvjezdice sa svim potrebnim sadržajima i prostorima koji su potrebni da se zadovolje norme koje propisuju tu kategorizaciju. Postojeći objekt je zadržan

Read More

TRG HRVATSKIH BRANITELJA, STARI JANKOVCI

Prilikom izgradnje i projektiranja trga, pred naš ured je bio stavljen bitan zadatak. Za cilj je bila izrada Trga hrvatskih branitelja u mjestu Stari Jankovci, nedaleko od Vinkovaca. Trg se smjestio ispred upravne zgrade općine. Kao rješenje smo ponudili spiralni skulpturni objekt, koji bi predstavljao žrtvu svih

Read More

TRG HRVATSKIH BRANITELJA ZAGREBAČKI BLOK VINKOVCI

Trg hrvatskim braniteljima smješten je na parceli u M.O. Zagrebački blok, Vinkovci Spomen prostor hrvatskim braniteljima uvijek je osjetljivo mjesto za projektiranje. Veliki prolaz/ulaz u park, koji usmjerava kretanja prema velikoj fontani simbolizira put u novi život. Atraktivan prostor, koji bi služio kao prostor okupljanja i korištenja

Read More

TRG DR. FRANJE TUĐMANA, NUŠTAR

Trg zauzima najveću površinu predmetnih čestica i nalazi se na samom raskrižju ulica Hr. branitelja i Križnog puta te tako otvara prostor samog centra sela Nuštar. Zbog svog položaja vidno je uočljiv svakom prolazniku koji mora proći kroz selo. Sam trg sastoji se od nekoliko cjelina koje

Read More

SVETIŠTE LUČICA KRAJ LIPOVCA

Na osnovu crkvice Lučice kraj Lipovca iz 9.st. sa velikom vrijednošću kulturnog naslijeđa i na drvenoj skulpturi Isusa na križu koju je napravio Branko Bazina vinkovački kipar, blizine granice sa Srbijom predstavlja zapravo predziđe katoličanstva, osmišljen je prostor koji bi trebao da bude hodočasnički centar katoličke vjere

Read More

SRC NUŠTAR

Projekt je izrađen za prostor općine Nuštar. Sklop je sportsko – rekreacijske namjene, koja se sastoji od zgrade stadiona, tribina, nogometnog igrališta i pomoćnog nogometnog igrališta. Projekt do današnjeg dana još nije izgrađen. Osnovne karakteristike projekta su integracija velikog programskog zadatka u urbanu strukturu SRC Nuštar sa

Read More

SPLAV NA BOSUTU

Želja investitora je bila napraviti splav na Bosutu ,sa ugostiteljskim sadržajem, a da se iskoriste određeni elementi koje bi služilo i kao vidikovac. Naziv projekta: Splav na BosutuProgram: poslovna, slobodno vrijeme, turizamStatus: ProjektProjekt: 2010.Lokacija: Hrvatska, Vinkovci, Obala BosutaKlijent: Antun TomićAutor: CONCEPT d.o.o.Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marina

Read More

MEDITERANSKE KUĆE

Za investitora koji je htio graditi više kuća u jednom zatvorenom kontroliranom naselju na Jadranskom moru. Izradili smo više vrsta tipskih mediteranskih kuća tradicionalnog i modernog oblikovanja. Osnovni koncept projekta polazi od analize morfologije jadranskih tradicionalnih naselja i tipične topografije. Stambene zgrade predviđene projektom su katnice sa

Read More
  • 1
  • 2