Uređenje trga sv. Vinka Pallottija

Naziv projekta: Uređenje trga sv. Vinka PallottijaBroj projekta: 2/2018Namjena: javna Status: izvedenoProjekt: 2018.Lokacija: Hrvatska, VinkovciObuhvat: 2400m2Investitor: Župa sv. Vinka PallottiaAutor: Tihomir Maras dipl.ing.arh.. CONCEPT d.o.o.Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Zlata Hemperger, ing.arh.Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a., Obuhvat uređenja je prostor –pristupna cesta od ulice H.D.Genschera do

Read More

Umjetnički paviljon – Zagreb

Idejno rješenje umjetničkog paviljona – provedba nastave likovnog odgoja – slobodne aktivnosti u zatvorenom i otvorenom prostoru. Uz učionicu se nalazi spremište rekvizita, kabinet nastavnika i sanitarni čvor. Prostor atrija je predviđen je za rad na otvorenom. Naziv projekta: UMJETNIČKI PAVILJONBroj projekta:Program: javnaStatus: neizgrađeno, idejni projektProjekt: 2015Lokacija:

Read More

Grkokatolička crkva Vukovar

Sanacija ratom oštećenog sakralnog objekta grkokatoličke crkve Krista kralja u Vukovaru. Projekt je obuhvaćao snimak postojećeg stanja, projekt sanacije i stručni nadzor nad izvođenjem radova. Naziv projekta: GRKOKATOLIČKA CRKVA KRISTA KRALJABroj projekta:Program: javnaStatus: Izgrađen, projektProjekt: 2/2005Lokacija: Vukovark.č 2291/1 k.o. VukovarObuhvat:Bruto površina:Tlocrtna površina:Klijent: GRKOKATOLIČKA CRKVA KRISTA KRALJAAutor: CONCEPT

Read More

TRG HRVATSKIH BRANITELJA, STARI JANKOVCI

Prilikom izgradnje i projektiranja trga, pred naš ured je bio stavljen bitan zadatak. Za cilj je bila izrada Trga hrvatskih branitelja u mjestu Stari Jankovci, nedaleko od Vinkovaca. Trg se smjestio ispred upravne zgrade općine. Kao rješenje smo ponudili spiralni skulpturni objekt, koji bi predstavljao žrtvu svih

Read More

SVETIŠTE LUČICA KRAJ LIPOVCA

Na osnovu crkvice Lučice kraj Lipovca iz 9.st. sa velikom vrijednošću kulturnog naslijeđa i na drvenoj skulpturi Isusa na križu koju je napravio Branko Bazina vinkovački kipar, blizine granice sa Srbijom predstavlja zapravo predziđe katoličanstva, osmišljen je prostor koji bi trebao da bude hodočasnički centar katoličke vjere

Read More

SPOMEN KUĆA A.G. MATOŠA U TOVARNIKU

Prvi projektant koji je radio na spomen kući A.G.Matoša je Saša Relić d.i.a. firma Portal iz Zagreba,kasnije smo mi radili izmjene glavnog projekta kojom se promijenio tlocrt prizemlja i potkrovlja sa dodavanjem dvokrakog stubišta na centralnom objektu ,koje se sastoji još i od čitaonice koje smo morali

Read More

JAVNO – POSLOVNA ZGRADA, TOVARNIK

Naziv projekta: Javno – poslovna zgradaProgram: javno, poslovno, trgovina, kultura, slobodno vrijemeStatus: ProjektProjekt: Idejno rješenje 2013.Lokacija: Hrvatska, Tovarnik, A.G.MatošaObuhvat: 2.106,00m2Bruto površina: 650,00m2Tlocrtna površina: 300,00m2Klijent: Općina TovarnikAutor: CONCEPT d.o.o.Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Zlata Hemperger, ing. arh., Vedrana Jurković, mag.ing.archVizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a., Zlata Hemperger, ing.

Read More

HRVATSKI DOM KULTURE, ILAČA

Predmet projekta je Hrvatski dom u Ilači. Na današnjoj lokaciji se i danas nalazi Hrvatski dom, koji je u prilično lošem stanju. Novom izgradnjom znatno bi se poboljšao izgled glavne ulice Ilače, a pošto je ta ulica ujedno i najprometnija, pomoglo bi i pri stvaranju novoga imidža

Read More

DOM OBRTNIKA GRADA VUKOVARA

Prema zahtjevu investitora bilo je potrebno izvesti rekonstrukciju postojećeg objekta koji je gotovo kompletno uništen na način da su nam konzervatori uvjetovali zadržavanje zida uličnog pročelja visine 6,0 m vertikalne konzole koje smo morali pridržati sa sajlama, podbetonirati u etaži podruma i povezati sa ostalom konstrukcijom zida

Read More

DOM HRVATSKIH BRANITELJA VUKOVARA

Na zahtjev Ministarstva razvitka i obnove RH i uz donatore HDZ Švicarske i Obnova Vukovara 98 –Humanitarna udruga Hrvata J. Ontario; Canada, pristupilo se obnovi prizemnog objekta u Vukovaru 1999 god. koji je pod zaštitom kulture na način da se uklopi u potrebe udruge Hrvatskih branitelja grada

Read More
  • 1
  • 2