Postojeću staru vilu u dijelu Vinkovaca koje se zovu Lenije potrebno je rekonstruirati i dograditi za potrebe investitora gosp. Željka Božića u hotel sa 4 zvjezdice sa svim potrebnim sadržajima i prostorima koji su potrebni da se zadovolje norme koje propisuju tu kategorizaciju.

Postojeći objekt je zadržan kao temeljno polazište naglašavajući svojim izgledom vrijeme nastajanja i patinu postanka, bilo je potrebno ostvariti toplu vezu sa modernom dogradnjom prihvaćajući nove materijale kao svojevrsni kontrapunkt u oblikovanju kako vanjskog tako i unutarnjeg prostora gdje su locirane uglavnom ugostiteljske sobe.

Objekt je u odabiru materijala i u opreme koncipiran vrlo moderno i daje je građevinski štih cijeloj makro i mikro lokaciji. Objekt osim stubišta ima dva moderno koncipirana dizala kao sredstvo vertikalne komunikacije.

Naziv projekta: Adaptacija, rekonstrukcija i dogradnja poslovnog objekta
Broj projekta: 03/2007
Program: poslovna, sport, slobodno vrijeme, turizam
Status: Izgrađen
Projekt: 2007. – 2008.
Lokacija: Hrvatska, Vinkovci, Ulica H.D.Genschera 3
Obuhvat: 1.336,00m2
Bruto površina: 2.437,30m2
Tlocrtna površina: 675,00m2
Klijent: Željko Božić
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marjan Pinter, d.i.g..
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
Projekt zaštite od požara / strategije / sigurnosti: CONCEPT d.o.o., Tihomir Maras, d.i.a.
3D: Marjan Pinter, d.i.g.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.