Naziv projekta: Uređenje trga sv. Vinka Pallottija
Broj projekta: 2/2018
Namjena: javna
Status: izvedeno
Projekt: 2018.
Lokacija: Hrvatska, Vinkovci
Obuhvat: 2400m2
Investitor: Župa sv. Vinka Pallottia
Autor: Tihomir Maras dipl.ing.arh.. CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Zlata Hemperger, ing.arh.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,

  • Obuhvat uređenja je prostor –pristupna cesta od ulice H.D.Genschera do crkve sv. Vinka Pallottia.
  • Postojeći objekti na navedenoj parceli su kolni prilaz, zelena površina i vjeronaučna dvorana , omeđeno susjednim obiteljskim zgradama.
  • Potrebno je zadržati pristup vozilima do parcela unutar trga i pješaka kao i njihove međusobne interakcije.
  • Oblikovanje budućeg trga zasniva se na postojećem drvenom križu razapetog Isusa, rad autora gosp. Branka Bazine koji će predstavljati centralnu figuru budućeg trga.
  • Bitno je naglasiti uz urbani i duhovni aspekt novoprojektiranog trga čije je ime trg sveca Vinka Pallottia, sveca koji je nadahnut uzvišenim i plemenitim idealima promicanja vjere i djela milosrđa među katolicima diljem svijeta. Jasno je uvidio da se svetost prije svega sastoji u izvršavanju Božje volje.
  • Veličina trga č. 5565/1 iznosi cca 2400 m2.
  • Glavni prostor trga, prostor prilaza  iz ulice H.D.Genschera je prostor na kojem će se postaviti križ. Križ dominira prostorom svojom veličinom/visinom.
  • Prostor širine 22m x 34 m (od kolničke konstrukcije ulice H.D.Genschera do početka parkirališta) predstavlja centralni prostor trga. Ovaj prostor 750m2 proširuje se sve crkve i sa uređenje parkirališta, dj. Igrališta, sadnjom visokog i niskog raslinja , postavljanjem klupa  čini ovaj prostor otvorenim za sve župljane. Sa prostora širokog trga Vi dolazite do crkve bilo pješice bilo automobilom a znak križa koji stremi u visine je znak poziva svima.
  • Cijeli prostor opločuje se betonskom kockom koja svojim oblikom i bojom, upućuje na okupljanje oko križa.
  • Križ visine 14 m smješten je u prostoru ispred zgrade a ujedno je centar Drveni križ će se postaviti na povišeno betonsko postolje i apsolutno dominira ne samo prostorom trga nego i prostor ulaza u srednjoškolski centar  trgovački centar.
OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.