Polazeći od činjenice da je otočka šumarija najveća šumarija u Otoku arhitektonskom oblikovanju se pristupilo vrlo pažljivo vodeći računa o vizualnom identitetu i interpolaciju objekta u prostoru .

Objekt se sastoji od dvije etaže prizemlja i potkrovlja ,ali vodeći računa da se dobije dojam visoke prizemnice jer su okolne kuće prizemne i da se ne naruši taj slijed. Korišteni su autohtoni materijali (fasadna opeka ,gruba žbuka, biber crijep i drveni hrastovi elementi ) . Bitno je u bilo u oblikovanju dati karakter slavonske ravni i slavonske šume .

Pored glavnog objekta na parceli se nalazi i pomoćni objekt ( garaža sa salom za sastanke) i vanjski parking. Realizacija je tekla u dvije etape.

Naziv projekta: Poslovna građevina – upravna zgrada
Broj projekta: 18/2005
Program: poslovna
Status: Izgrađen
Projekt: 2005.
Lokacija: Hrvatska, Otok, Ulica kralja Petra Krešimira IV. 9
Obuhvat: 4.251,00m2
Bruto površina: 500.19m2
Volumen: 1.863.82m2
Tlocrtna površina: 283.26m2
Klijent: HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb, Podružnica Vinkovci, Šumarija Otok
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marjan Pinter, d.i.g.,
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
Projekt konstrukcije: TORZO, d.o.o., Marko Vidić, d.i.g.
Projekt strojarskih instalacija: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt elektroinstalacija: LEŠIĆ PROJEKT, Ivan Lešić, d.i.e.
Projekt vodovoda i odvodnje: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt zaštite od požara / strategije / sigurnosti: CONCEPT d.o.o., Tihomir Maras, d.i.a.
3D: Marjan Pinter, d.i.g.
Glavni izvođač: AKSION d.o.o.
Nadzor: Tihomir Maras, d.i.a.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.