Idejno rješenje umjetničkog paviljona – provedba nastave likovnog odgoja – slobodne aktivnosti u zatvorenom i otvorenom prostoru. Uz učionicu se nalazi spremište rekvizita, kabinet nastavnika i sanitarni čvor. Prostor atrija je predviđen je za rad na otvorenom.

Naziv projekta: UMJETNIČKI PAVILJON
Broj projekta:
Program: javna
Status: neizgrađeno, idejni projekt
Projekt: 2015
Lokacija: Zagreb
Obuhvat:
Bruto površina: 320 m2
Tlocrtna površina: 320 m2
Klijent:
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marina Begonja, ing.građ.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
3D: Vedrana Jurković, mag.ing.arch.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.