Objekt je smješten na nepravilnoj parceli u Vinkovcima na vrlo atraktivnoj parceli uz vinkovačku tržnicu, mjesto okupljanja brojnih građana. Konceptualno je objekt zamišljen kao moderna uglovnica. Objekt nepravilnog, zanimljivog i modernog oblika. Predviđena je stambena i poslovna namjena. Etažnost objekta Po + P+2+Pk omogućuje pravilnu namjensku raspodjelu i tlocrtnu jedinstvenost.

Prvi objekti sagrađeni na ovome mjestu, kao i na okolnim parcelama se prostori poslovnih i trgovačkih sadržaja, koji su sa vremenom ostali napušteni i neiskorišteni, zbog svoje dotrajalosti i neatraktivnosti. Ovaj projekt stambeno poslovne zgrade predstavlja novi početak ovoga prostora. Poslužio bi kao katalizator urbanog kreiranja koji aktivira ovaj dio grada. Tako da, objekt koji zadržava prvotne namjene ovoga prostora, postaje prostor u koji se smještaju poslovni, prodajni i ugostiteljski sadržaji, koji uz stanovanje potvrđuju urbani karakter projekta.

Naziv projekta: Stambeno – poslovni objekt
Broj projekta: 27/2007
Program: poslovna, stanovanje
Status: Projekt
Projekt: 2007.
Lokacija: Hrvatska, Vinkovci, Ulica hrvatskih kraljeva 39 i Blok tržnica 21
Obuhvat: 3.397,00m2
Bruto površina: 9.761,80m2
Volumen: 28.716,58m2
Tlocrtna površina: 2.000,00m2
Klijent: MARKOTEL d.o.o., Zagreb
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marjan Pinter, d.i.g.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
3D: Marjan Pinter, d.i.g.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.