Zbog specifičnosti oblika parcele i izgradnje objekta na samoj uličnoj parceli poštivajući visine vijenca susjednih građevina. Objekt je visine etaže prizemlja i 1 kata.

U prizemlju se nalazi sala za sastanke prolaz u dvorišni dio i uredi komunalnog redara i matičara, na etaži kata se nalaze uredske prostorije djelatnika općine Nijemci.

Vertikalna komunikacija ostvarena je dvokrakim stubištem. Zgrada općine dominira cijelim prostorom ,osobito jer se tu nalazi cestovno raskrižje i vidljiva je iz različitih perspektiva.
Na uličnom pročelju dominiraju polukružni stilski prozori.

Naziv projekta: Zgrada općine Nijemci
Broj projekta: 11/2003
Program: javno
Status: Izgrađen
Projekt: 2003.
Lokacija: Hrvatska, Nijemci, Trg kralja Tomislava 6
Bruto površina: 560,00m2
Volumen: 2.700,00m2
Tlocrtna površina: 270,00m2
Klijent: Općina Nijemci
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a.,
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
Projekt konstrukcije: TORZO, d.o.o., Marko Vidić, d.i.g.
Projekt strojarskih instalacija: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt elektroinstalacija: LEŠIĆ PROJEKT, Ivan Lešić, d.i.e.
Projekt vodovoda i odvodnje: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt zaštite od požara / strategije / sigurnosti: CONCEPT d.o.o., Tihomir Maras, d.i.a.
Glavni izvođač: MALI ZIDAR d.o.o., Vinkovci
Nadzor: Tihomir Maras, d.i.a.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.