Naziv projekta: Obiteljska kuća 4
Broj projekta: 30/2006
Program: stanovanje
Status: Izgrađen
Projekt: 2006.
Lokacija: Hrvatska, Vinkovci, O.Kučere 14
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a.,
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
Koordinate Google Earth: 45.2775991245, 18.8054672462

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.