Predmet projekta je bila rekonstrukcija postojeće obiteljske kuće u Vinkovcima. Pred ured je stavljen zahtjev da se postojeća tradicionalna kuća pretvori, uz što manje financijske izuzetke, u moderan objekt.

Proširenjem kuće dobiva se na dodatnom prostoru, ne odlazeći izgradnjom u visinu. Otvaranjem soba prema dvorištu, stvara se mikro ambijent, koji čini vlastitu intimu dvorišta. Malim intervencijama se stvara moderan objekt, upadljiv oku, koji na pravi način prikazuje školski primjer projektiranja uglovnice.

Naziv projekta: Rekonstrukcija obiteljske kuće
Program: Stanovanje
Status: Projekt
Projekt: 2013.
Klijent: Idejno rješenje
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Josip Soldo, građ.teh., Vedrana Jurković, mag.ing.arch.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a., Vedrana Jurković, mag.ing.arch.
3D: Vedrana Jurković, mag.ing.arch.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.