Za investitora koji je htio graditi više kuća u jednom zatvorenom kontroliranom naselju na Jadranskom moru. Izradili smo više vrsta tipskih mediteranskih kuća tradicionalnog i modernog oblikovanja. Osnovni koncept projekta polazi od analize morfologije jadranskih tradicionalnih naselja i tipične topografije.

Stambene zgrade predviđene projektom su katnice sa velikim terasama i mogućnošću otvaranja prizemlja i kata u terase.

Tipološki su smještene između obiteljske kuće i stambene zgrade, sa raznim mogućim kombinacijama pregrađivanja i korištenja.

Naziv projekta: Mediteranske kuće
Program: stanovanje, turizam
Status: Projekt
Projekt: 2013.
Lokacija: Hrvatska
Klijent: Idejna rješenja
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Zlata Hemperger, ing.građ, Vedrana Jurković, mag.ing.arch.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
3D: Vedrana Jurković, mag.ing.arch.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.