Projektiranje lovačkog dom u samom naslovu predstavlja mjesto druženja lovaca, njihovih obitelji i prijatelja . Sastoji se od centralnog prostora i pomoćnih prostora u prizemlju i spavaćih soba u potkrovlju. U arhitektonskom projektiranju vanjskog uređenja objekta korišteni su autohtoni materijali (opeka,crijep) sa vizualnim naglaskom na slavonsku arhitekturu.

U blizini objekta smještena je sojenica koja treba da je u funkciji centralnog objekta, športski tereni, streljana za glinene golubove i parkinga za posjetioce. Zbog kosog terena projektiran je polu ukopani podrum iznad kojeg je smještena terasa sa prekrasnim pogledom na ribnjak u nekadašnjem vlasništvu nuštarskog grofa.

Naziv projekta: Lovačka kuća
Broj projekta: 02/2009
Program: poslovna, slobodno vrijeme, turizam, rekreacija
Status: Projekt
Projekt: 2009.
Lokacija: Hrvatska, Nuštar
Obuhvat: 119.745,00m2
Bruto površina: 759,84m2
Tlocrtna površina: 381,90m2
Klijent: Lovačko društvo ‘SOKOL’ Nuštar, Općina Nuštar
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marjan Pinter, d.i.g., Zlata Hemperger, ing.arh.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
Projekt konstrukcije: TORZO, d.o.o., Marko Vidić, d.i.g.
Projekt strojarskih instalacija: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt elektroinstalacija: LEŠIĆ PROJEKT, Ivan Lešić, d.i.e.
Projekt vodovoda i odvodnje: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt zaštite od požara / strategije / sigurnosti: CONCEPT d.o.o., Tihomir Maras, d.i.a.
3D: Marjan Pinter, d.i.g.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.