Naziv projekta: Kamene kuće
Broj projekta:
Program: privatna kuća
Status: idejni projekt
Projekt: 2014.
Lokacija:
Obuhvat:
Bruto površina:
Tlocrtna površina:
Klijent:
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a.,
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
3D: vedrana Jurković, mag.ing.arch..

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.