Uređenje poslovnice FINE u Vinkovcima je uređenje dio dograđenog dijela (prenamijenjenog ) sa postojećim na način da se stvorio dojam jedinstvene vizualne kompozicije na način da se šalter sala prikaže na jedan moderan način koristeći kompatibilne materijale ,prilagođene velikom broju ljudi , kao i reprezentativnoj noti Financijske uprave.
Novi elementi šalter sale izvedeni su od drvenih ustakljenih elemenata što sličnijim postojećim. Uglavnom prevladavaju svijetli tonovi u interijeru.

Naziv projekta: Uređenje interijera FINA-e (financijske agencije), poslovnica u Vinkovcima
Broj projekta: 18/2004
Program: poslovna, interijer
Status: Izgrađen
Projekt: 2004.
Lokacija: Hrvatska, Vinkovci, H.D.Genschera 2
Obuhvat: 85m2
Bruto površina: 85m2
Tlocrtna površina: 85m2
Klijent: FINA – financijska agencija
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marjan Pinter, d.i.g.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
3D: Marjan Pinter, d.i.g.
Nadzor: Tihomir Maras, d.i.a.,

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.