Drvni klaster Vukovarsko srijemske županije je udruga zaslužna za promicanje razvitka i unapređenje drvne industrije. Uz razne udruge udružene u ovaj projekt, stvara se jaka organizacija. Glavne aktivnosti klastera su usmjerene na povezivanje i jačanje suradnje sa svim tvrtkama na zahtjevnom globalnom tržištu. Građevina bi se smjestila u Gradištu.

Predmetna građevina projektirana je da se svojom veličinom i oblikom, konstrukcijom, odabirom materijala i cjelokupnim oblikovanjem u cijelosti zadovolji zahtjeve investitora. Projekt se sastoji od više zgrada, svake prilagođene određenoj namjeni, tako da nalazimo upravnu zgradu, halu za kondicioniranje i otpremu građe, nadstrešnicu za prirodno prosušivanje građe, sušionicu za drvo, kotlovnicu te dnevni spremnik bio mase i deponija mokrog drvnog ostatka. Moderna upravna zgrada, simbolično obložena drvom, uz tehničke prateće sadržaje, oblikuje kompleks drvnog klastera.

Naziv projekta: Drvni klaster Vukovarsko srijemske županije
Broj projekta: 5/2012
Program: poslovna
Status: Projekt
Projekt: 2012.
Lokacija: Hrvatska, Gradište
Obuhvat: 30.000m2
Bruto površina: 2.103,00m2
Volumen: 320.764,00m2
Tlocrtna površina: 2,103,00m2
Klijent: Drvni klaster Vukovarsko srijemske županije, Vinkovci
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marina Begonja, ing.građ., Zlata Hemperger, ing.arh.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
Projekt konstrukcije: ORION PROJEKT d.o.o., Vinkovci, Dario Kuveždić, d.i.g.
Projekt strojarskih instalacija: ORION PROJEKT d.o.o., Vinkovci, Zoran Vidović, d.i.s.
Projekt elektroinstalacija: ORION PROJEKT d.o.o., Vinkovci, Mario Kobaš, mag.ing.stroj.
Projekt vodovoda i odvodnje: ORION PROJEKT d.o.o., Vinkovci, Zoran Vidović, d.i.s.
Projekt zaštite od požara / strategije / sigurnosti: CONCEPT d.o.o., Tihomir Maras, d.i.a.
Projekt niskogradnje: TORZO, d.o.o., Marko Vidić, d.i.g.
3D: Marjan Pinter, d.i.g.
Glavni izvođač: VIBROBETON, Vinkovci
Nadzor: Ured ovlaštenog inženjera, Zvjezdana Debeljak, d.i.g.
Koordinate Google Earth: φ 45 37 01 56 λ 18 93 54 1

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.