Naziv projekta: Dječji vrtić sa pratećim sadržajima i malonogometno igralište
Broj projekta: 4/2018
Namjena: javna i društvena
Status: izvedeno
Projekt: 2018.
Lokacija: Hrvatska, Retkovci
Obuhvat: 4388m2
Bruto površina: 257,47m2
Volumen: 1091,00m2
Investitor: Općina Ivankovo
Autor: Tihomir Maras dipl.ing.arh.. CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Zlata Hemperger, ing.arh.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,

Na zahtjev investitora izrađen glavni projekt za izgradnju dječjeg vrtića sa pratećim sadržajima i malonogometnim igralištem.

Dječji vrtić je slobodnostojeća zgrada  projektirana za dvije vrtićke skupine (30 djece) sa dječjim igralištem u dvorišnom dijelu i malonogometnim igralištem vel 44x22m.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.