Projekt je započeo gosp. Franjo Prem iz Osijeka, koji je preminuo , a dalji nastavak projektiranja, a kasnije i stručnog nadzora nad izvođenjem je odradio Tihomir Maras, d.i.a.. Projektiranje sakralnog objekta sa ograničenim prostorom u smislu postavljanja objekta na parceli, kao i želje investitora u smislu stavanja određenog duhovnog okruženja namijenjenog vjernicima protestantske vjeroispovijesti .
Objekt ima svoje specifičnosti a koje su vezane za način služenja mise ,kao i čina krštenja i obradnih sakramenata. Glavna dvorana je amfiteatralnog oblika sa postavljanjem klupa . Ulazni dio objekta je povišen i razliku visina savladavamo sa stubištem i rampom za invalide. Nadsvođeni ulaz flankiraju dva stupa kojima se naglašava ulazni dio u crkvu. Cijeli okoliš je uređen i hortikulturno riješen. Ostaje sjećanje na slobodu arhitektonskog projektiranja i na jako dobru suradnju sa predstavnikom investitora gosp. Josipom Jandričkom.

Naziv projekta: Crkva Božja
Program: kultura, obrazovanje
Status: Izgrađen
Projekt: 2004.
Lokacija: Hrvatska, Vinkovci, Ulica kralja Zvonimira 85
Obuhvat: 2.903,00m2
Tlocrtna površina: 412,00m2
Klijent: Crkva Božja u Republici Hrvatskoj
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marjan Pinter, d.i.g.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.