Naziv projekta: Bioenergana Nuštar (sa plastenicima, preradom, hladnjačom i voćnjacima)
Program: gospodarska namjena
Status: idejno rješenje
Projekt: 2015.
Lokacija: Hrvatska, Nuštar
Klijent: Općina Nuštar
Autor: CONCEPT d.o.o.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.
Vizualizacija: Tomislav Čorak

  1. Bioplinsko postrojenje (1MW) sa suhom fermentacijom, izgrađeno u skladu s najnovijim tehnološkim dostignućima, a u svrhu zaokruživanja proizvodnih procesa, poboljšanja uvjeta proizvodnje, radnog okruženja i zaštite okoliša.
  2. Pretvorba bioplina u električnu i toplinsku energiju, a kruta, suha tvar koja izlazi iz bioplinskog postrojenja nakon digestrije, preradom i obogaćivanjem, pretvara se u humus čija se planirana proizvodnja kreće oko 20 000 tona godišnje.
  3. Dobivena električna energija se predaje u distributivnu mrežu, a toplinska energija će biti iskorištena za sam proces proizvodnje (grijanje, hladnjača, plastenici te ostale potrebe pripadajućih postrojenja)
  4. Pogon za skladištenje voća i povrća sa uredskim prostorijama, ULO tehnologija – gdje skladišteno voće i povrće može izdržati duži vremenski period (jabuka do 300 dana).
  5. Pogon za preradu voća i povrća, smješten uz proizvodne površine, prikladni postupci obrade, pakiranja, čuvanja i prerade…
  6. 53hektara poljoprivrednog zemljišta podijeljeno na 34 parcele veličine 2-5ha, namijenjeno proizvodnji voća i povrća.
  7. Retencija – za pohranjivanje vode u svrhu navodnjavanja okolnih poljoprivrednih površina, veličina retencije ovisi o hidrološkim značajkama te raspoloživom prostoru za retenciju.
  8. Plastenici – na jednoj od parcela, svrha – prevladavanje sezonskog karaktera u uzgoju povrća, početno planirano stanje izgradnje plastenika je 1ha, s mogućnošću proširenja.
  9. Zaokružena proizvodna cjelina
  10. Moderna tehnika i tehnologija, moderna organizacija, prirodne i za okoliš neškodljive sirovine, održiv rast i razvoj, zapošljavanje.
OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.