Tenkodrom Benkovac

…kojom dominira hotel sa tri zvjezdice smještajnog kapaciteta 150 ležajeva sa pripadajućim sadržajima od konferencijske dvorane , muzejskog prostora , restorana i pomoćnih sadržaja , sa vanjskim športskim terenima raznih športova (tenisa ,nogometa,košarke,boćališta,vanjske tjelesne aktivnosti sa prostorom za postavljanje vojnog logora od šatora. U sklopu građevinske zone

Read More

Vinarija Mandićevac, Đakovo

Predmet projekta bila je poslovna zgrada, koja bi imala mogućnosti primanja i drugih mogućih namjena. Kroz turizam, sport i rekreaciju aktivirao bi se prostor koji živi cijele godine.Razrađene su dvije varijante projekta. Jedna tradicionalnija, koja kombinacijom stakla te fasadne opeke prati tradicionalnu slavonsku arhitekturu.Druga varijanta je modernija,

Read More

VILLA LENIJE, VINKOVCI

Postojeću staru vilu u dijelu Vinkovaca koje se zovu Lenije potrebno je rekonstruirati i dograditi za potrebe investitora gosp. Željka Božića u hotel sa 4 zvjezdice sa svim potrebnim sadržajima i prostorima koji su potrebni da se zadovolje norme koje propisuju tu kategorizaciju. Postojeći objekt je zadržan

Read More

TRG DR. FRANJE TUĐMANA, NUŠTAR

Trg zauzima najveću površinu predmetnih čestica i nalazi se na samom raskrižju ulica Hr. branitelja i Križnog puta te tako otvara prostor samog centra sela Nuštar. Zbog svog položaja vidno je uočljiv svakom prolazniku koji mora proći kroz selo. Sam trg sastoji se od nekoliko cjelina koje

Read More

SVETIŠTE LUČICA KRAJ LIPOVCA

Na osnovu crkvice Lučice kraj Lipovca iz 9.st. sa velikom vrijednošću kulturnog naslijeđa i na drvenoj skulpturi Isusa na križu koju je napravio Branko Bazina vinkovački kipar, blizine granice sa Srbijom predstavlja zapravo predziđe katoličanstva, osmišljen je prostor koji bi trebao da bude hodočasnički centar katoličke vjere

Read More

SPOMEN KUĆA A.G. MATOŠA U TOVARNIKU

Prvi projektant koji je radio na spomen kući A.G.Matoša je Saša Relić d.i.a. firma Portal iz Zagreba,kasnije smo mi radili izmjene glavnog projekta kojom se promijenio tlocrt prizemlja i potkrovlja sa dodavanjem dvokrakog stubišta na centralnom objektu ,koje se sastoji još i od čitaonice koje smo morali

Read More

SPLAV NA BOSUTU

Želja investitora je bila napraviti splav na Bosutu ,sa ugostiteljskim sadržajem, a da se iskoriste određeni elementi koje bi služilo i kao vidikovac. Naziv projekta: Splav na BosutuProgram: poslovna, slobodno vrijeme, turizamStatus: ProjektProjekt: 2010.Lokacija: Hrvatska, Vinkovci, Obala BosutaKlijent: Antun TomićAutor: CONCEPT d.o.o.Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marina

Read More

MEDITERANSKE KUĆE

Za investitora koji je htio graditi više kuća u jednom zatvorenom kontroliranom naselju na Jadranskom moru. Izradili smo više vrsta tipskih mediteranskih kuća tradicionalnog i modernog oblikovanja. Osnovni koncept projekta polazi od analize morfologije jadranskih tradicionalnih naselja i tipične topografije. Stambene zgrade predviđene projektom su katnice sa

Read More

LOVAČKI DOM U TORDINCIMA

Projektiranje lovačkog dom u samom naslovu predstavlja mjesto druženja lovaca, njihovih obitelji i prijatelja . Sastoji se od centralnog prostora i pomoćnih prostora u prizemlju i spavaćih soba u potkrovlju. U arhitektonskom projektiranju vanjskog uređenja objekta korišteni su autohtoni materijali (opeka,crijep) sa vizualnim naglaskom na slavonsku arhitekturu.

Read More

Ladanjska kuća Maras

Ruralna kuća za odmor kategorije 4 sunca Naziv projekta: LADANJSKA KUĆA „MARAS“Broj projekta:Program:Status:Projekt: 2011Lokacija: Marinci, Hrvatske slobode 18Obuhvat:Bruto površina:Tlocrtna površina:Klijent: Tihomir MarasAutor:Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a.,Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,Projekt konstrukcije: TORZO d.o.o., Lovas, Marko Vidić, d.i.g.Projekt strojarskih instalacija: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.Projekt elektroinstalacija: LEŠIĆ

Read More
  • 1
  • 2