Boso Ivankovo

Novoprojektirano stanje je poslovni objekt- (diskont sa pizzerijom) sa mogućnošću ulaska na parcelu sa ulične strane kroz kolni ulaz u dvorišni dio i izgradnja parkirališta za kupce unutar katastarskih čestica i popločuje se betonskim opločnjacimaParkiralište izvan granica međe je postojeće i u uporabi je..Visina građevine iznosi prizemlje

Read More

Vinarija Mandićevac, Đakovo

Predmet projekta bila je poslovna zgrada, koja bi imala mogućnosti primanja i drugih mogućih namjena. Kroz turizam, sport i rekreaciju aktivirao bi se prostor koji živi cijele godine.Razrađene su dvije varijante projekta. Jedna tradicionalnija, koja kombinacijom stakla te fasadne opeke prati tradicionalnu slavonsku arhitekturu.Druga varijanta je modernija,

Read More

TAKKO FASHION d.o.o., VINKOVCI

Postojeći poslovni prostori se adaptiraju u trgovinu odjećom TAKKO čime se ostvaruje kompletna izmjena postojećih instalacija i uređenje prostora prema već osmišljenom brendu TAKKA sukladno već izvedenim trgovinama diljem Europe. Naziv projekta: Adaptacija poslovnog prostora – TAKKO FASHION d.o.o.Broj projekta: 15/2010Program: poslovna, trgovina, interijerStatus: IzgrađenProjekt: 2010.Lokacija: Hrvatska,

Read More

CBA SOBLINEC, SESVETE

Gradnja proizvodno distributivnog trgovačkog centra Naziv projekta: Gradnja proizvodno distributivnog trgovačkog centra Broj projekta: 32/2007 Program: poslovna, trgovina Status: Izgrađeno djelomično Projekt: 2007. Lokacija: Hrvatska, Soblinec, Soblinečka cesta 55 Bruto površina: 4 634,16 m2 Volumen: 28 449,61 m3 Klijent: CBA INTERNACIONAL d.o.o. Zagreb Autor: CONCEPT d.o.o. Projektni

Read More