Turističko sportsko rekreacijski centar „Grac“

Naziv projekta: Turističko sportsko rekreacijski centar „Grac“Broj projekta: /2017Namjena: javna Status: nije izvedenoProjekt: 2017.Lokacija: Hrvatska, Ivankovo, GracObuhvat: 70 000m2Investitor: Općina IvankovoAutor: Tihomir Maras dipl.ing.arh.. CONCEPT d.o.o.Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Zlata Hemperger, ing.arh.Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a., U sklopu centra koji promiče kulturu sport i rekreaciju 

Read More

Tenkodrom Benkovac

…kojom dominira hotel sa tri zvjezdice smještajnog kapaciteta 150 ležajeva sa pripadajućim sadržajima od konferencijske dvorane , muzejskog prostora , restorana i pomoćnih sadržaja , sa vanjskim športskim terenima raznih športova (tenisa ,nogometa,košarke,boćališta,vanjske tjelesne aktivnosti sa prostorom za postavljanje vojnog logora od šatora. U sklopu građevinske zone

Read More

VILLA LENIJE, VINKOVCI

Postojeću staru vilu u dijelu Vinkovaca koje se zovu Lenije potrebno je rekonstruirati i dograditi za potrebe investitora gosp. Željka Božića u hotel sa 4 zvjezdice sa svim potrebnim sadržajima i prostorima koji su potrebni da se zadovolje norme koje propisuju tu kategorizaciju. Postojeći objekt je zadržan

Read More

TRG DR. FRANJE TUĐMANA, NUŠTAR

Trg zauzima najveću površinu predmetnih čestica i nalazi se na samom raskrižju ulica Hr. branitelja i Križnog puta te tako otvara prostor samog centra sela Nuštar. Zbog svog položaja vidno je uočljiv svakom prolazniku koji mora proći kroz selo. Sam trg sastoji se od nekoliko cjelina koje

Read More

SVETIŠTE LUČICA KRAJ LIPOVCA

Na osnovu crkvice Lučice kraj Lipovca iz 9.st. sa velikom vrijednošću kulturnog naslijeđa i na drvenoj skulpturi Isusa na križu koju je napravio Branko Bazina vinkovački kipar, blizine granice sa Srbijom predstavlja zapravo predziđe katoličanstva, osmišljen je prostor koji bi trebao da bude hodočasnički centar katoličke vjere

Read More

SPLAV NA BOSUTU

Želja investitora je bila napraviti splav na Bosutu ,sa ugostiteljskim sadržajem, a da se iskoriste određeni elementi koje bi služilo i kao vidikovac. Naziv projekta: Splav na BosutuProgram: poslovna, slobodno vrijeme, turizamStatus: ProjektProjekt: 2010.Lokacija: Hrvatska, Vinkovci, Obala BosutaKlijent: Antun TomićAutor: CONCEPT d.o.o.Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marina

Read More

LOVAČKI DOM U TORDINCIMA

Projektiranje lovačkog dom u samom naslovu predstavlja mjesto druženja lovaca, njihovih obitelji i prijatelja . Sastoji se od centralnog prostora i pomoćnih prostora u prizemlju i spavaćih soba u potkrovlju. U arhitektonskom projektiranju vanjskog uređenja objekta korišteni su autohtoni materijali (opeka,crijep) sa vizualnim naglaskom na slavonsku arhitekturu.

Read More

LOVAČKI DOM U NUŠTRU

Projektiranje lovačkog dom u samom naslovu predstavlja mjesto druženja lovaca, njihovih obitelji i prijatelja . Sastoji se od centralnog prostora i pomoćnih prostora u prizemlju i spavaćih soba u potkrovlju. U arhitektonskom projektiranju vanjskog uređenja objekta korišteni su autohtoni materijali (opeka,crijep) sa vizualnim naglaskom na slavonsku arhitekturu.

Read More