Osnovna i obrtnička srednja škola u Drenovcima

Idejno rješenje rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole u Drenovcima – Rekonstrukcija osnovne i obrtničke srednje škole (dogradnja učionica i kabineta) i gradnja višenamjenske sportske dvorane. Naziv projekta: Osnovna i obrtnička srednja škola u DrenovcimaBroj projekta:Program: javnaStatus: idejno rješenjeProjekt: 2014Lokacija: DrenovciObuhvat: 16 500m2Bruto površina: 3877m2Tlocrtna površina:Klijent:Autor: CONCEPT d.o.o.Projektni

Read More

Dječji vrtić Stari Jankovci

Namjena zgrade : javna – dječji vrtić za dvije odgojne grupe ,sa pratećim sadržajimaZgrada je jednoetažna (P) Visina sljemena mjerena od kote postojećeg terena iznosi 765 cm .Svjetla visina prostorija mjerena od kote gotovog poda do stropa iznosi 300 cm .Glavni ulaz je sa južne strane .

Read More

P.Š Mikluševci OŠ Čakovci

Stručni nadzor nad izgradnjom OŠ Čakovci, područna škola Mikluševci Naziv projekta: OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVCIBroj projekta: 2005Program: javnaStatus: IzgrađenProjekt:Lokacija: MikluševciObuhvat:Bruto površina:Tlocrtna površina:Klijent: MINISTARSTVO OBNOVE I RAZVOJAAutor:Glavni nadzorni inženjer: Tihomir Maras, d.i.a.,

Read More

HRVATSKI DOM KULTURE, ILAČA

Predmet projekta je Hrvatski dom u Ilači. Na današnjoj lokaciji se i danas nalazi Hrvatski dom, koji je u prilično lošem stanju. Novom izgradnjom znatno bi se poboljšao izgled glavne ulice Ilače, a pošto je ta ulica ujedno i najprometnija, pomoglo bi i pri stvaranju novoga imidža

Read More

GIMNAZIJA VINKOVCI

Postojeća građevina vinkovačke Gimnazije je posebno značajna u arhitektonsko- kulturološkoj i nacionalnoj povijesti grada Vinkovaca i kao takva je u nadležnosti Konzervatorskog zavoda u Osijeku. Postojeći tlocrt građevine jednostavno je riješen , sa centralnim uzdužnim hodnikom i učionicama sa lijeve i desne strane tog centralnog hodnika. Broj

Read More

CRKVA BOŽJA U RH – PASTORALNI CENTAR U VINKOVCIMA

Projekt je započeo gosp. Franjo Prem iz Osijeka, koji je preminuo , a dalji nastavak projektiranja, a kasnije i stručnog nadzora nad izvođenjem je odradio Tihomir Maras, d.i.a.. Projektiranje sakralnog objekta sa ograničenim prostorom u smislu postavljanja objekta na parceli, kao i želje investitora u smislu stavanja

Read More