Uređenje trga sv. Vinka Pallottija

Naziv projekta: Uređenje trga sv. Vinka PallottijaBroj projekta: 2/2018Namjena: javna Status: izvedenoProjekt: 2018.Lokacija: Hrvatska, VinkovciObuhvat: 2400m2Investitor: Župa sv. Vinka PallottiaAutor: Tihomir Maras dipl.ing.arh.. CONCEPT d.o.o.Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Zlata Hemperger, ing.arh.Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a., Obuhvat uređenja je prostor –pristupna cesta od ulice H.D.Genschera do

Read More

Turističko sportsko rekreacijski centar „Grac“

Naziv projekta: Turističko sportsko rekreacijski centar „Grac“Broj projekta: /2017Namjena: javna Status: nije izvedenoProjekt: 2017.Lokacija: Hrvatska, Ivankovo, GracObuhvat: 70 000m2Investitor: Općina IvankovoAutor: Tihomir Maras dipl.ing.arh.. CONCEPT d.o.o.Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Zlata Hemperger, ing.arh.Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a., U sklopu centra koji promiče kulturu sport i rekreaciju 

Read More

Bioenergana Nuštar

Naziv projekta: Bioenergana Nuštar (sa plastenicima, preradom, hladnjačom i voćnjacima)Program: gospodarska namjenaStatus: idejno rješenjeProjekt: 2015.Lokacija: Hrvatska, NuštarKlijent: Općina NuštarAutor: CONCEPT d.o.o.Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.Vizualizacija: Tomislav Čorak Bioplinsko postrojenje (1MW) sa suhom fermentacijom, izgrađeno u skladu s najnovijim tehnološkim dostignućima, a u svrhu zaokruživanja proizvodnih procesa,

Read More

Kamene kuće

Naziv projekta: Kamene kućeBroj projekta:Program: privatna kućaStatus: idejni projektProjekt: 2014.Lokacija:Obuhvat:Bruto površina:Tlocrtna površina:Klijent:Autor: CONCEPT d.o.o.Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a.,Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,3D: vedrana Jurković, mag.ing.arch..

Read More

Ornitološki park

Idejno rješenje ornitološkog parka u Vinkovcima koji bi obogatio turističku ponudu grada vinkovaca i služio kao edukacija za upoznavanje sa ptičjom vrstom Naziv projekta: IDEJNO RJEŠENJE ORNITOLOŠKOG PARKABroj projekta:Program:Status: Neizgrađena, projektProjekt: 2014.Lokacija:VinkovciObuhvat: 14820 m2Bruto površina: 200 m2Tlocrtna površina:Klijent:Autor: CONCEPT d.o.o.Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a.,3D: Vedrana Jurković mag.ing.arch.,

Read More

Obiteljska kuća 6

Obiteljska kuća – Stambena zgrada (Po + P + 1) se sastoji od:PODRUM: podrum se sastoji od ostave i stepeništa.PRIZEMLJE: prizemlje se sastoji od nenatkrivenog ulaza, ulaznog prostora, kupaonice, garaže, ostave, hodnika, kuhinje, blagovaonice, dnevnog boravka, spavaće sobe, kupaonice 2, garderobe, natkrivene i nenatkrivene terase.Ulaz u zgradu

Read More

Umjetnički paviljon – Zagreb

Idejno rješenje umjetničkog paviljona – provedba nastave likovnog odgoja – slobodne aktivnosti u zatvorenom i otvorenom prostoru. Uz učionicu se nalazi spremište rekvizita, kabinet nastavnika i sanitarni čvor. Prostor atrija je predviđen je za rad na otvorenom. Naziv projekta: UMJETNIČKI PAVILJONBroj projekta:Program: javnaStatus: neizgrađeno, idejni projektProjekt: 2015Lokacija:

Read More

Osnovna i obrtnička srednja škola u Drenovcima

Idejno rješenje rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole u Drenovcima – Rekonstrukcija osnovne i obrtničke srednje škole (dogradnja učionica i kabineta) i gradnja višenamjenske sportske dvorane. Naziv projekta: Osnovna i obrtnička srednja škola u DrenovcimaBroj projekta:Program: javnaStatus: idejno rješenjeProjekt: 2014Lokacija: DrenovciObuhvat: 16 500m2Bruto površina: 3877m2Tlocrtna površina:Klijent:Autor: CONCEPT d.o.o.Projektni

Read More