Naziv projekta: Turističko sportsko rekreacijski centar „Grac“
Broj projekta: /2017
Namjena: javna
Status: nije izvedeno
Projekt: 2017.
Lokacija: Hrvatska, Ivankovo, Grac
Obuhvat: 70 000m2
Investitor: Općina Ivankovo
Autor: Tihomir Maras dipl.ing.arh.. CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Zlata Hemperger, ing.arh.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,

U sklopu centra koji promiče kulturu sport i rekreaciju  projektirali smo sportske terene, sportsku dvoranu, svlačionice uz sportske terene, ugostiteljski objekt za smještaj posjetitelja, bungalove, bazen, pozornica na otvorenom.

Cijeli kompleks projektiran za korištenje:

-sportskih događanja,

-kulturnih manifestacija

-turističkih djelatnosti

 

Kombinacijom uslužnih djelatnosti sa naglaskom na sport, rekreaciju, kulturu ,  turizam, prostor za korištenje svih dobnih skupina  i različitih namjena.

Cilj projekta je doprinijeti socio-ekonomskom  razvoju područja lokalne zajednice.  Zapošljavanje će zadržati obitelji na području općine, što će pridonijeti ekonomskoj  i demografskoj obnovi.

 

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.