Trg zauzima najveću površinu predmetnih čestica i nalazi se na samom raskrižju ulica Hr. branitelja i Križnog puta te tako otvara prostor samog centra sela Nuštar. Zbog svog položaja vidno je uočljiv svakom prolazniku koji mora proći kroz selo. Sam trg sastoji se od nekoliko cjelina koje ga čine prostranim i vizualno privlačnim.
Središte trga čini fontana koja nije smještena baš u samom centru trga već više na rubnom dijelu, bliže prilaznim pješačkim stazama predmetnih ulica. Fontana na rubnom dijelu ima polumjer od 5m i od nje se zrakasto protežu pješačke staze koje vode do različitih mjesta trga. Te staze popločane su granitnim kockama a prostor izmedu njih jednim dijelom je popločen sa betonskim opločnjacima dok je drugi dio zatravljen. Od fontane posebno ide jedna uska stazica prema mjestu gdje se nalazi bista dr. Franje Tuđmana oko koje su postavljene sjedeće klupe. Mjesto biste čini drugu cjelinu koja predstavlja najvažniji dio trga.

Bista se nalazi ispred same zgrade i to njene glavne pročeljne strane, na dijelu gdje se nalazi hrvatska šahovnica. Zatravljeni dio trga čini treću cjelinu – park. Na stazama čiji je međuprostor zatravljen i posađeno drveće postavljene su i sjedeće klupe koje se nalaze i oko fontane. Zbog parka trg odiše mirnoćom i ugodnim boravkom, a taj efekt se ne bi ostvario popločenjem cijelog trga opločnjacima.

Sastavni dio trga čine još stambeno – poslovna zgrada te parking zona koje svojim položajem ne narušavaju funkcionalnost i izgled trga. Do današnjeg dana, još se čeka na izgradnju zgrade, dok je trg zaživio u potpunosti te sa fontanom i prostorima za odmor služi kao katalizator društvenog života Nuštra.

Naziv projekta: Gradnja trga i poslovno – stambene zgrade
Broj projekta: 16/2008
Program: poslovna, javno, kultura, stanovanje, urbanizam
Status: Izgrađen, projekt
Projekt: 2006. – 2008.
Lokacija: Hrvatska, Nuštar, Ulica hrvatskih branitelja i Ulica križnog puta
Obuhvat: 4.806,00m2
Bruto površina: 1.346,20m2
Volumen: 6.763,14m2
Tlocrtna površina: 547,00m2
Klijent: Općina Nuštar
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marjan Pinter, d.i.g.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
Projekt konstrukcije: TORZO, d.o.o., Marko Vidić, d.i.g.
Projekt strojarskih instalacija: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt elektroinstalacija: LEŠIĆ PROJEKT, Ivan Lešić, d.i.e.
Projekt vodovoda i odvodnje: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt zaštite od požara / strategije / sigurnosti: CONCEPT d.o.o., Tihomir Maras, d.i.a.
3D: Marjan Pinter, d.i.g.
Glavni izvođač: AKSION d.o.o.
Nadzor: CONCEPT d.o.o., Tihomir Maras, d.i.a.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.