…kojom dominira hotel sa tri zvjezdice smještajnog kapaciteta 150 ležajeva sa pripadajućim sadržajima od konferencijske dvorane , muzejskog prostora , restorana i pomoćnih sadržaja , sa vanjskim športskim terenima raznih športova (tenisa ,nogometa,košarke,boćališta,vanjske tjelesne aktivnosti sa prostorom za postavljanje vojnog logora od šatora. U sklopu građevinske zone nalazi se i objekti za pranje smještaj i servisiranje tenkova i oklopnih transportera.
Hotel je zamišljen na način da simulira centralne sadržaje i odvojeni smještajni dio u obliku slova V kao simboliku riječi pobjeda. Zamišljen je da se visinska razlika i krov međusobno povezani u obliku rampe –pokosa koji bi trebao simulirati zeleni krov i da se što bolje uklopi u vanjski prostor, sa ciljem da se krov hotela iskoristi za vidikovac kojim se pruža odličan pogled na sve strane u okruženju. Projekt hotelskog komplexa mora zadovoljiti sve kriterije u smislu korištenja obnovljivih izvora energije sa ciljem uštede energenata i nove suvremene tehnologije za ventilaciju i klimatizaciju prostora,pripreme tople vode. U vanjskom i unutrašnjom oblikovanju koristiti autohtoni benkovački kamen i prirodne materijale.U unutrašnjosti hotela dominira ulazni hol sa fontanom i galerijama i centaralnom kupolom . Svi objekti i sadržaji međusobno su povezani internim cestovnim putevima koji se na jednom mijestu sijeku sa izvedbom kružnog toka unutar kojeg se nalazi spremnik vode visoko izvedenim sa postavkom hrvatskog stijega koji bi se vidio i sa autoputa i cijeli komplex bi dobio na značaju i interesu u promociji vojnog veteranskog turizma i Domovinskog rata. U sklopu tehničkog sklopa objekata predviđa se otvoreni poligon stalnog postava muzejsko izložbenih vojnih eksponata.
… koji smo nazvali kao osnovu vojnog veteranskog turizma , a temelji se na simulaciji aktivnosti ljudi i oklopno mehaniziranih vozila u vojnom režimu. Podijeljen je na adrenalinski poligon na zapadnom dijelu i tenkodrom na istočnom dijelu. Postoji velik broj populacija koji bi rado osjetili vojnički dril i način života u prirodi i u određenim okolnostima u kojima se traži disciplina , izdržljivost ,timski rad i snalaženje.

Naziv projekta: TENKODROM
Broj projekta:
Program:
Status:
Projekt: 2015.
Lokacija: Raštević, k.o. BENKOVAC
Obuhvat: 1.379.270,00 m2 .
Bruto površina:
Tlocrtna površina:
Klijent: Tenkisti hrvatske vojske
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a.,
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
3D: Marjan Pinter, d.i.g.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.