Na osnovu crkvice Lučice kraj Lipovca iz 9.st. sa velikom vrijednošću kulturnog naslijeđa i na drvenoj skulpturi Isusa na križu koju je napravio Branko Bazina vinkovački kipar, blizine granice sa Srbijom predstavlja zapravo predziđe katoličanstva, osmišljen je prostor koji bi trebao da bude hodočasnički centar katoličke vjere sa objektom samostana za duhovne obnove, malim trgom, parkingom za osobna vozila i autobuse, prostor za služenje mise na otvorenom i križnim putem koji u 12 postaji sadržava skulpturu Isus na križu koji dominira prostorom i vidljiv je sa autoputa. Cijeli prostor treba hortikulturno osmislit da predstavlja mjesto koje odiše duhovnim i smirujućim ambijentom.

U razmišljanjima se htjelo iskoristiti blizina Bosuta i dovesti vodu u umjetno stvoreni potok oko kojeg je poput sinusoide proteže put koji na svakoj krivini dobiva značenje tj . postaju križnog puta.

Naziv projekta: Svetište Lučica
Program: javno, kultura, turizam, slobodno vrijeme, urbanizam
Status: Projekt
Projekt: 2002.
Lokacija: Hrvatska, Lipovac, Oranice Kološtar, Lučica
Obuhvat: 188.000,00m2
Klijent: Idejno rješenje
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marjan Pinter, d.i.g.,
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
3D: Marjan Pinter, d.i.g.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.