Projektiran je objekt za obitelj Nikolić iz Otoka sa dva bitna uvjeta a to su gosp.Nikolić je geodet i potrebno je izvesti urede za obavljanje navedene djelatnosti i stambeni objekt izvesti za potrebe mnogobrojne obitelji (12 članova) . Osim toga projektiranju smo pristupili krajnje oprezno zbog uske parcele, kao i nedosljednosti susjednih objekata.

Pokušali smo pomiriti sve te faktore i projektirati kuću primjerenu ambijentu slavonskog gradića i upotrebom fasadne opeke u oblikovanju pročelja kao i naglašavanje ulaza sa oblikom i bojom kao dijelova arhitektonskog oblikovanja.

Naziv projekta: Stambeno – poslovni objekt
Broj projekta: 05/2006
Program: poslovna, stanovanje
Status: Izgrađen
Projekt: 2006.
Lokacija: Hrvatska, Otok, J.J.Strossmayera 47
Obuhvat: 1.299,00m2
Bruto površina: 379,91m2
Volumen: 1,596,15m2
Tlocrtna površina: 236,00m2
Klijent: Antun i Ljiljana Nikolić, Otok
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marjan Pinter, d.i.g.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
Projekt konstrukcije: TORZO, D.O.O., Marko Vidić, d.i.g.
Projekt strojarskih instalacija: EXORDIUM d.o.o., Antun Šarić, d.i.s.
Projekt elektroinstalacija: LEŠIĆ PROJEKT, Ivan Lešić, d.i.e.
Projekt vodovoda i odvodnje: EXORDIUM d.o.o., Antun Šarić, d.i.s.
Projekt zaštite od požara / strategije / sigurnosti: CONCEPT d.o.o., Tihomir Maras, d.i.a.
3D: Marjan Pinter, d.i.g.
Nadzor: Tihomir Maras, d.i.a.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.