Prvi projektant koji je radio na spomen kući A.G.Matoša je Saša Relić d.i.a. firma Portal iz Zagreba,kasnije smo mi radili izmjene glavnog projekta kojom se promijenio tlocrt prizemlja i potkrovlja sa dodavanjem dvokrakog stubišta na centralnom objektu ,koje se sastoji još i od čitaonice koje smo morali izračunati statiku svih konstruktivnih elemenata.

Našu podlogu su koristili kao osnovu izrađivači studije postava spomen kuće gđa Dragana Lucija Ratkić firma Muze d.o.o. Zagreb, koji su to odradili vrlo profesionalno i nadahnjujuće. Ovo je značajan projekt ne toliko zbog same kuće nego zbog pijeteta rodne kuće jednog od naših najvećih hrvatskih pisaca A.G Matoša. U 2014 godini smo slavili 100 godišnjicu njegove smrti i ustvrdili smo aktualnost njegovih dijela i dan danas.

Objekt predstavlja jednu repliku seoske kuće iz onog vremena sa šokačkim trijemom u dvorišnom dijelu i moderne prezentacije knjižnice i čitaonice. Određeni ukrasi su arhitektonske profilacije odljevci koji su „skinuti „ sa starih slika. Čekaju se financijska sredstva sda se objekt privede namjeni i stavi u funkciju.

Naziv projekta: Spomen kuća A.G.Matoša, dopuna glavnog projekta
Broj projekta: 13/2009
Program: kultura, turizam
Status: Izgrađen
Projekt: 2009.
Lokacija: Hrvatska, Tovarnik, I.Burika 9
Bruto površina: 1.000,00m2
Volumen: 3.060,00m2
Tlocrtna površina: 665,00m2
Klijent: Društvo A.G. Matoš Tovarnik
Autor: PORTAL, d.o.o., Saša Relić, d.i.a.
Autor dopune projekta: CONCEPT d.o.o., Tihomir Maras, d.i.a.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a.
Vizualni identitet građevine: PORTAL, d.o.o., Saša Relić, d.i.a.
Projekt konstrukcije: TORZO, d.o.o., Marko Vidić, d.i.g.
Projekt strojarskih instalacija: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt elektroinstalacija: LEŠIĆ PROJEKT, Ivan Lešić, d.i.e.
Projekt vodovoda i odvodnje: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt zaštite od požara / strategije / sigurnosti: CONCEPT d.o.o., Tihomir Maras, d.i.a.
Glavni izvođač: VUKOVIĆ COMPANY, Vukovar
Nadzor: Tihomir Maras, d.i.a.
Koordinate Google Earth: φ 45 16 32 56 λ 19 15 16 19

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.