Želja investitora je bila napraviti splav na Bosutu ,sa ugostiteljskim sadržajem, a da se iskoriste određeni elementi koje bi služilo i kao vidikovac.

Naziv projekta: Splav na Bosutu
Program: poslovna, slobodno vrijeme, turizam
Status: Projekt
Projekt: 2010.
Lokacija: Hrvatska, Vinkovci, Obala Bosuta
Klijent: Antun Tomić
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marina Begonja, ing.građ., Marjan Pinter, d.i.g.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
3D: Marjan Pinter, d.i.g.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.