U blizini objekta smještena je sojenica koja treba da je u funkciji centralnog objekta, športski tereni, streljana za glinene golubove i parkinga za posjetioce. Zbog kosog terena projektiran je polu ukopani podrum iznad kojeg je smještena terasa sa prekrasnim pogledom na ribnjak u nekadašnjem vlasništvu nuštarskog grofa.

Naziv projekta: Rekonstrukcija poslovnog prostora
Broj projekta: 11/2009, 13/2010
Program: poslovna, interijer
Status: Djelomično izgrađeno
Projekt: 2010.
Lokacija: Hrvatska, Vinkovci, Ivana Gundulića 2
Bruto površina: 346 m2
Klijent: Dinko Matečić
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Zlata Hemperger, ing.arh.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
Projekt konstrukcije: TORZO, d.o.o., Marko Vidić, d.i.g.
Projekt strojarskih instalacija: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt vodovoda i odvodnje: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt zaštite od požara / strategije / sigurnosti: CONCEPT d.o.o., Tihomir Maras, d.i.a.
Koordinate Google Earth: 45.2893532678, 18.8040283201

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.