Građevina je postavljena na nepravilnoj parceli u Starim Jankovcima, nedaleko Vinkovaca. Projektiran izgled građevine je ortogonalan, prilagođen namjeni i zahtjevima prostora. Zgrada je tako projektirana da se u njoj odvijaju poslovi prodaje poljoprivrednih sredstava i kemikalija i ugovaranja sa kooperantima u selu, kao i skladištenje robe za prodaju na veliko.

Na etaži potkrovlja organiziran je prostor stambenog dijela. Osnovna djelatnost je skladištenje i prodaja stočne hrane i kemijski sredstava u poljoprivredi. Objekt je centralno postavljen na ulazu u dio ekonomskog dijela PZ Jankovci koji se u budućnosti predviđa za još jači porast u ekonomskom smislu.

Naziv projekta: Stambeno – poslovni objekt
Broj projekta: 17/2003
Program: poslovna, stanovanje, trgovina
Status: Izgrađen
Projekt: 2003. – 2008.
Lokacija: Hrvatska, Stari Jankovci, Vinkovačka ulica 15
Obuhvat: 2.807,00m2
Tlocrtna površina: 379,00m2
Klijent: PZ Jankovci
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marjan Pinter, d.i.g.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
Projekt konstrukcije: TORZO, D.O.O., Marko Vidić, d.i.g.
Projekt strojarskih instalacija: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt elektroinstalacija: LEŠIĆ PROJEKT, Ivan Lešić, d.i.e.
Projekt vodovoda i odvodnje: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt zaštite od požara / strategije / sigurnosti: CONCEPT d.o.o., Tihomir Maras, d.i.a.
3D: Marjan Pinter, d.i.g.
Nadzor: Tihomir Maras, d.i.a.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.