Naziv projekta:
Gradnja poslovnog objekta
Broj projekta: 08/2005
Program: poslovna, trgovina
Status: Izgrađeno
Projekt: 2005.
Lokacija: Hrvatska, Vinkovci, H.V.Hrvatinića 100
Bruto površina: 2.183,63 m2
Volumen: 10.169,00 m3
Klijent: Bonus d.o.o., Vinkovci
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marjan Pinter, d.i.g.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
Projekt konstrukcije: TORZO, d.o.o., Marko Vidić, d.i.g.
Projekt strojarskih instalacija: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt elektroinstalacija: LEŠIĆ PROJEKT, Ivan Lešić, d.i.e.
Projekt vodovoda i odvodnje: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt zaštite od požara / strategije / sigurnosti: CONCEPT d.o.o., Tihomir Maras, d.i.a.
Projekt dizala: RAF SYSTEM d.o.o., Damir Šplajt, i.s.
3D: Marjan Pinter, d.i.g.
Koordinate Google Earth: 45.2735803728, 18.8075274646

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.