Stručni nadzor nad izgradnjom OŠ Čakovci, područna škola Mikluševci

Naziv projekta: OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVCI
Broj projekta: 2005
Program: javna
Status: Izgrađen
Projekt:
Lokacija: Mikluševci
Obuhvat:
Bruto površina:
Tlocrtna površina:
Klijent: MINISTARSTVO OBNOVE I RAZVOJA
Autor:
Glavni nadzorni inženjer: Tihomir Maras, d.i.a.,

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.