Idejno rješenje rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole u Drenovcima – Rekonstrukcija osnovne i obrtničke srednje škole (dogradnja učionica i kabineta) i gradnja višenamjenske sportske dvorane.

Naziv projekta: Osnovna i obrtnička srednja škola u Drenovcima
Broj projekta:
Program: javna
Status: idejno rješenje
Projekt: 2014
Lokacija: Drenovci
Obuhvat: 16 500m2
Bruto površina: 3877m2
Tlocrtna površina:
Klijent:
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a.,
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
3D: Vedrana Jurković, mag.ing.arch.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.