Idejno rješenje ornitološkog parka u Vinkovcima koji bi obogatio turističku ponudu grada vinkovaca i služio kao edukacija za upoznavanje sa ptičjom vrstom

Naziv projekta: IDEJNO RJEŠENJE ORNITOLOŠKOG PARKA
Broj projekta:
Program:
Status: Neizgrađena, projekt
Projekt: 2014.
Lokacija:Vinkovci
Obuhvat: 14820 m2
Bruto površina: 200 m2
Tlocrtna površina:
Klijent:
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a.,
3D: Vedrana Jurković mag.ing.arch., d.i.g.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.