Objekt javne namjene u Starim Jankovcima koji je smješten na dobroj lokaciji , kao komparativnu prednost kod projektiranja i smještaj objekta na parceli. Objekt se sastoji od dvije etaže prizemlje i kat međusobno povezani sa vertikalnim stubištem.

U prizemlju se nalazi sala za sastanke i održavanje općinskih aktivnosti gdje se vodilo računa o ljudima sa smanjenom pokretljivošću i invalidnosti. Na katu su smještene uredske prostorije.

Sam objekt je razveden i sastoji se od razvedenosti krovnih ploha ,naglašavanjem ulaznog dijela konzolnom terasom, stvaranje prvog i drugog plana u tlocrtnom smislu formiranja općinske zgrade. Uz objekt se nalazi parking i spomen obilježje palim hrvatskim braniteljima u formi spiralnog tlocrtnog oblika. Akcent u odabiru materijala je fasadne klinker opeka.

Naziv projekta: Upravna zgrada općine Stari Jankovci
Broj projekta: 32/2006
Program: javno
Status: Izgrađen
Projekt: 2006.
Lokacija: Hrvatska, Stari Jankovci, Ulica dr. Franje Tuđmana 1
Obuhvat: 1.719,00m2
Bruto površina: 560,00m2
Volumen: 2.242,60m2
Tlocrtna površina: 263,00m2
Klijent: Općina Stari Jankovci
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marjan Pinter, d.i.g.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
Projekt konstrukcije: TORZO, d.o.o., Marko Vidić, d.i.g.
Projekt strojarskih instalacija: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt elektroinstalacija: LEŠIĆ PROJEKT, Ivan Lešić, d.i.e.
Projekt vodovoda i odvodnje: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt zaštite od požara / strategije / sigurnosti: CONCEPT d.o.o., Tihomir Maras, d.i.a.
Glavni izvođač: VIBROBETON, Vinkovci
Nadzor: APZ Zagreb, projektantski nadzor CONCEPT d.o.o., Tihomir Maras, d.i.a.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.