Izgradnja proizvodnog pogona na području gospodarske zone „Ambarine“ Gradište

Program: proizvodno poslovna zgrada „Nikop“
Status: Neizgrađen
Projekt: 2007.
Lokacija: GRADIŠTE
Obuhvat:
Bruto površina:
Tlocrtna površina:
Klijent: OPĆINA GRADIŠTE
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a.,
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
3D: Marjan Pinter, d.i.g.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.