Projektiranje lovačkog dom u samom naslovu predstavlja mjesto druženja lovaca, njihovih obitelji i prijatelja . Sastoji se od centralnog prostora i pomoćnih prostora u prizemlju i spavaćih soba u potkrovlju. U arhitektonskom projektiranju vanjskog uređenja objekta korišteni su autohtoni materijali (opeka,crijep) sa vizualnim naglaskom na slavonsku arhitekturu. U blizini objekta smještena je sojenica koja treba da je u funkciji centralnog objekta i parkinga za posjetioce.
OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.