Naziv projekta: Javno – poslovna zgrada
Program: javno, poslovno, trgovina, kultura, slobodno vrijeme
Status: Projekt
Projekt: Idejno rješenje 2013.
Lokacija: Hrvatska, Tovarnik, A.G.Matoša
Obuhvat: 2.106,00m2
Bruto površina: 650,00m2
Tlocrtna površina: 300,00m2
Klijent: Općina Tovarnik
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Zlata Hemperger, ing. arh., Vedrana Jurković, mag.ing.arch
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a., Zlata Hemperger, ing. arh., Vedrana Jurković, mag.ing.arch
Projekt konstrukcije: TORZO, D.O.O., Marko Vidić, d.i.g.
Projekt strojarskih instalacija: EXORDIUM d.o.o., Antun Šarić, d.i.s.
Projekt elektroinstalacija: LEŠIĆ PROJEKT, Ivan Lešić, d.i.e.
Projekt vodovoda i odvodnje: EXORDIUM d.o.o., Antun Šarić, d.i.s.
3D: Vedrana Jurković, mag.ing.arch.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.