Postojeća građevina vinkovačke Gimnazije je posebno značajna u arhitektonsko- kulturološkoj i nacionalnoj povijesti grada Vinkovaca i kao takva je u nadležnosti Konzervatorskog zavoda u Osijeku. Postojeći tlocrt građevine jednostavno je riješen , sa centralnim uzdužnim hodnikom i učionicama sa lijeve i desne strane tog centralnog hodnika.

Broj učionica varira u odnosu na namjenu prostorija. Novo projektirana građevina predstavlja dogradnju na postojeću građevinu na dijelu koji omogućava širenje i razvijanje tlocrta na način da se dobije određeni broj učionica ( ukupno još 12) i međusobnu komunikaciju sa postojećim hodnikom čime se ostvaruje topla veza između novog i postojećeg dijela ,bitnih u funkcioniranju nastavnog programa obzirom da su neki kabineti i praktikumi smješteni u postojećem dijelu.

Naziv projekta: Dogradnja Gimnazije Vinkovci
Program: javno, obrazovanje
Status: Projekt
Projekt: 2007. – 2008.
Lokacija: Hrvatska, Vinkovci, Ulica kralja Zvonimira 1
Bruto površina: 1.177,48m²
Volumen: 5.605,00 m²
Klijent: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marjan Pinter, d.i.g.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
3D: Marjan Pinter, d.i.g.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.