Prema zahtjevu investitora bilo je potrebno izvesti rekonstrukciju postojećeg objekta koji je gotovo kompletno uništen na način da su nam konzervatori uvjetovali zadržavanje zida uličnog pročelja visine 6,0 m vertikalne konzole koje smo morali pridržati sa sajlama, podbetonirati u etaži podruma i povezati sa ostalom konstrukcijom zida po cijeloj etaži.
Ulazni prostor u objekt je naglašen hodnikom osvijetljen prirodnom svijetlošću i vertikalnom komunikacijom dvokrakim stubištem . U prizemnom dijelu objekta su poslovni prostori koji služe za samofinanciranje objekta , a na etaži kata su uredske prostorije udruženja obrtnika grada Vukovara. Naglasak je bio na što kvalitetnijoj rekonstrukciji uličnog pročelja obzirom na puno arhitektonske plastike i profilacije.

Naziv projekta: Dom obrtnika – rekonstrukcija
Program: kultura
Status: Izgrađen
Lokacija: Hrvatska, Vukovar, dr. Franje Tuđmana 22
Klijent: Grad Vukovar
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a.,
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
Koordinate Google Earth: φ 45 20 57 86 λ 19 00 13 47

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.