Namjena zgrade : javna – dječji vrtić za dvije odgojne grupe ,sa pratećim sadržajima
Zgrada je jednoetažna (P) Visina sljemena mjerena od kote postojećeg terena iznosi 765 cm .
Svjetla visina prostorija mjerena od kote gotovog poda do stropa iznosi 300 cm .
Glavni ulaz je sa južne strane . Iz prostora vjetrobrana se ulazi u hodnik i ostvaruje se komunikacija sa ostalim prostorima .
U prizemlju su smješteni :
– prostori za boravak i njegu djece : sobe dnevnih boravaka , sanitarni čvorovi, garderoba,
višenamjenska dvorana
– prostori za odgojno-obrazovne radnike : soba za odgajatelje sa sanitarnim čvorom , soba za
ravnatelja , spremišta za didaktičku opremu, arhiva
– gospodarski prostori : kuhinja , ostava , servis za obradu rublja, radionica, spremište .
Na sjevernoj strani se nalazi natkrivena terasa koja je povezana sa sobama za dnevni boravak i sanitarnim čvorom

Naziv projekta: IZGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA
Broj projekta: 21/2011
Program: javna
Status: Izgrađen, projekt
Projekt: 2011.
Lokacija: Stari Jankovci, Naselje Ruđera Boškovića 1; k.č. 1647/59
Obuhvat: 1600m2
Bruto površina: 392,92 m2
Tlocrtna površina: 425,19m2
Klijent: OPĆINA STARI JANKOVCI
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marina Begonja, ing.građ.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
Projekt konstrukcije: Torzo d.o.o. Lovas, Marko Vidić,d.i.g.
Projekt strojarskih instalacija: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt elektroinstalacija: LEŠIĆ PROJEKT, Ivan Lešić, d.i.e.
Projekt vodovoda i odvodnje: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt zaštite od požara / strategije / sigurnosti: CONCEPT d.o.o., Tihomir Maras, d.i.a.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.