Za investitora iz USA projektirali smo međunarodnu kliniku koja se trebala raditi u Nuštru a koja bi se samofinancirala putem agrozone. Agrozona je strateški projekt ovog dijela Slavonije koji treba da poljoprivrednu proizvodnju unaprijedi sa navodnjavanjem i plastenicima, čiji proizvodi bi se skladištili u hladnjačama ili prerađivali ili bi se prodavali sustavno trgujuću sa cijelim svijetom , a ujedno i uvozili neke proizvode (voće , povrće).
Projekt nije nažalost realiziran . Centralni objekt je koncipiran u polukružnoj formi na način da se kroz njega odvija kamionski promet. Lokacija koja je izabrana za gradnju Agrozone trebala bi imati mogućnost vodenog,željezničkog i cestovnog prometa, čak i zračnog (helikopterski) promet kao opcija, pa je formiran i kontrolni toranj u tu svrhu.
Ova dva projekta bi bitno podigla standard ovog kraja i ne bi bilo iseljavanja, kao i nezaposlenih.

Naziv projekta: Agrozona
Program: poslovna, turizam, javno
Status: Projekt
Projekt: 2007.
Lokacija: Hrvatska, Nuštar
Klijent: SAD
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marjan Pinter, d.i.g.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
3D: Marjan Pinter, d.i.g.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.