Objekt tvornice mineralnih gnojiva koji zbog svoje tehnologije treba biti objekt velikih gabarita
120 x 160 metara sa što većim razmakom unutrašnjih stupova sa pristupnom manipulativnom cestom i upravnom zgradom i vanjskim parkingom. Objekt proizvodne hale je inženjerska građevina izvedena od prefabriciranih armirano-betonskih elemenata u izvedbi Vibrobetona d.d. Vinkovci. Obzirom na osjetljivost tehnološkog procesa , kao i blizine naselja bilo je potrebno izvesti studiju utjecaja na okoliš, kao i mjere provedbe zaštite voda, tla i zraka (male fine čestice prašine).
Pri ulasku u proizvodni krug izvela se mosna vaga za kontrolu tereta. Objekt je realiziran u fazi proizvodnje, a dio koji se odnosi na upravu , blagovaonicu i sanitarne čvorove sa garderobom kasnije će se izvoditi.

Naziv projekta: Tvornica mineralnih gnojiva i upravna zgrada Broj projekta: 05/2009 Program: poslovna Status: Izgrađen, projekt Projekt: 2009. Lokacija: Hrvatska, Bršadin Obuhvat: 110.000m2 Bruto površina: 21470m2 Tlocrtna površina: 21.764,00m2 Klijent: ADRIATICA DUNAV d.o.o., Vukovar Autor: CONCEPT d.o.o. Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marina Begonja, ing.građ. Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a., Projekt konstrukcije: PROKON d.o.o., Varaždin, Mladen Havaić, d.i.g. Projekt strojarskih instalacija: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s. Projekt elektroinstalacija: LEŠIĆ PROJEKT, Ivan Lešić, d.i.e. Projekt vodovoda i odvodnje: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s. Projekt zaštite od požara / strategije / sigurnosti: CONCEPT d.o.o., Tihomir Maras, d.i.a. 3D: Marjan Pinter, d.i.g.
OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.